Advokátní kancelář
Mgr. Martiny Vévodové

divider
divider
divider

Podnikatelé

Obchodní právo

Poradíme podnikatelům s majetkovými vztahy mezi podnikateli i v oblasti autorského práva. Pomůžeme vám s:

 • insolvencemi
 • cennými papíry
 • obchodními spory
 • pohledávkami
 • smlouvami

Korporátní právo

Poskytneme vám podporu při:

 • zakládání společnosti
 • změnách společnosti
 • vymáhání pohledávek
 • úředním ověřování podpisů
divider

Nemovitosti

Zaobíráme se problematikou nemovitostí. Prokonzultujeme s vámi:

 • kupní i darovací smlouvy
 • pronájmy nemovitostí
 • privatizační procesy
 • převody družstevních bytů
 • zastoupíme při jednání s katastrálními nebo stavebními úřady
divider

Občané

Občanské právo

Poskytujeme služby a poradenství v rozsáhlém odvětví občanského práva. Můžete s námi konzultovat záležitosti týkající se:

 • věcného práva (právo vlastnické, předkupní, zadržovací, správa cizího majetku…)
 • dědického práva (závěti, dědické smlouvy, vydědění, zastupování v dědickém řízení)
 • závazkového práva (smlouvy, odpovědnost za újmu) a dalších

Pracovní právo

Řešíme spory jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Obraťte se na nás, pokud potřebujete:

 • sepsat pracovní smlouvu
 • poradit ohledně náhrady škody
 • zastoupit v pracovněprávním sporu

Rodinné právo

Zabýváme se osobními a majetkovými vztahy mezi členy rodiny. Řešíme:

 • předmanželské smlouvy
 • společné jmění manželů
 • rozvody a majetkové vypořádání
 • výživné
 • osvojení či opatrovnictví dítěte
 • věcná břemena

Trestní právo

Řešíme spory v trestním právu hmotném i procesním. Věnujeme se nejen:

 • zastupování obviněných před soudy všech stupňů
 • problematice mladistvých
 • náhradám škod za nezákonné trestní stíhání
 • uplatňování nároků poškozených
 • sepisování trestních oznámení
divider